Kerteminde Amatør Teater
Nyheder

Ekstraordinær generalforsamling

Kære medlemmer af KAT.

Det var ikke muligt at fremlægge et revideret regnskab på den ordinære generalforsamling d. 20. februar 2018, da revisor havde nedlagt sit hverv.
Derfor skal vi, ifølge vedtægterne, afholde en ekstraordinær generalforsamling.

Iben Hansen blev valgt som ny revisor på den ordinære generalforsamling, og hun foretager revision af regnskabet for 2017.

Der indkaldes altså hermed til ekstraordinær generalforsamling i KAT mandag den 12. marts, 2018, kl. 17 i KAT-huset, Nørregade 15, Kerteminde.

Eneste punkt på dagsordenen er:

Godkendelse af revideret regnskab for 2017

 

Med venlig hilsen

Kerteminde Amatørteater, KAT

Birgitte Vølund
Formand

Luk