Teaterforeningens formål er at danne rammen om et aktivt, dramatisk arbejde, og med dette som grundlag udøve teatervirksomhed på amatørbasis.

I KAT er grundlaget for vor frivillige indsats opfattelsen af at:

 -alle har lige stor betydning

 -vi respekterer hinanden og har gode relationer til hinanden

 -vi tilstræber at gøre det bedste, vi hver især kan

 -alle er både stjerne og vandbærer

 -vi udvikler os, til glæde for os selv og teaterets gæster

 -vi er åbne for nye idéer og initiativer

 -vi oplever disciplin som noget positivt

 -vi har en fælles interesse i teater-virke

 -vi er en af grundpillerne på kommunens kulturelle landkort

 KAT tilstræber at opføre fire til fem forestillinger i hver sæson, der tilsammen repræsenterer følgende forestillings typer: Familie teater, Drama stykker, Morskabs teater (farce, revy, kabaret etc.) og Ungdoms forestillinger.

 

Luk