Nye regler for behandling af personoplysninger
EU’s persondataforordning trådte i kraft 25. maj 2018. Det betyder skrappere krav til håndtering af persondata – og stiller større krav til overblik, håndtering, samtykke og aftaler for virksomheders og organisationers håndtering af persondata både internt og i forhold til omverdenen. Som borger har man en række nye rettigheder, som fx retten til at blive slettet fra organisationer og virksomhedens it-systemer og arkiver.

Hvad betyder de nye regler
Kort fortalt betyder de nye regler, at alle privatpersoner har mulighed for at vide hvilke oplysninger virksomheder, organisationer og offentlige institutioner har af personlig karakter, og at disse oplysninger behandles, anvendes, opbevares og slettes forsvarligt.

Persondata
Som medlem af KAT har vi følgende oplysninger på dig: Navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse, for børn også fødselsdato, som er nødvendigt for at søge og opnå kommunalt tilskud efter gældende regler.

KAT opbevarer alle personoplysninger forsvarligt både fysiske oplysninger og elektroniske, og kun så længe det har et klart formål. Ved opsigelse af medlemskab vil dine oplysninger blive slettet efter 5 år (samme praksis som gælder for regnskabsbilag).

Er du som medlem indforstået med, at KAT behandler, anvender, opbevarer og sletter disse personoplysninger efter reglerne nævnt ovenfor, skal du intet foretage dig.

Har du spørgsmål eller er du ikke indforstået med ovenstående, beder vi dig kontakte os pr. mail på: Katteater@gmail.com

 

Luk