Ekstraordinær generalforsamling mandag d. 18. marts 2019

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

Jørgen Greve

  1. Valg af referent

Grethe Stenbæk

Dagsorden i flg. gældende vedtægter (se nedenfor):

  1. Valg:  Iflg gældende vedtægters dagsorden for generalforsamling – (Punktet blev udsat til ekstraordinær generalforsamling d. 18. marts)
  2. Valg af bestyrelse. På valg er Grethe Stenbæk, og Birgitte Vølund (formand) ingen af de to ønsker genvalg.

 

Nuværende suppleant Karl Egon Mortensen blev valgt til bestyrelsen og Ole Vels blev valgt.

Valg af mindst 2 suppleanter.

Birgitte Vølund og Aleksandra Pfeil Sørensen blev valgt.

  1. Eventuelt.

Løs snak om Kats muligheder i  fremtiden.

Den 27. marts 2019 har bestyrelsen konstitueret sig som følgende:

Formand:  Karl Egon Mortensen

Næstformand:  Mona Clayton

Kasserer:  Jette Hansen

Knud Pfeil Sørensen

Ole Vels

Suppleanter:  Birgitte Vølund og Aleksandra Pfeil Sørensen

Bilagskontrollanter:  Ole Hansen og Kaare Lefevre