Generalforsamling i Kerteminde Amatør Teater, KAT d. 19.-2.-2019.

Formandsberetning.

Mit navn er Birgitte Vølund. Jeg er formand for KAT på tredje og sidste år.

Lad mig også præsentere bestyrelsen:

Momse Hansen: Næstformand, bestyrelsens kontakt til husudvalget og selv aktiv i samme og på scenen.

Grethe Stenbæk: kontakt til og ”primus motor” på Dramaskolen i første halvdel af sæsonen og anden halvdel, hvor Dramaskolen ændrede karakter og blev til det, vi døbte, Børneteatergruppen, desuden kostumier og aktiv i husudvalget og siden også aktiv i PR-gruppen.

Mona Clayton: Kasserer, instruktør, aktiv i husudvalget og aktiv med vores anden halvdel af sæsonens nye initiativ, børneteatergruppen, og aktiv på scenen

Knud Pfeil bl.a. stort engagement i husets funktion, aktiv murer og maler og i husudvalget

Karl Mortensen, suppleant bl.a. stort engagement i husets funktion, aktiv med stort og småt, Handyman og aktiv i husudvalget.

Midt i sæsonen trådte vores 2. suppleant, Ruth Lefevre ud af bestyrelsesarbejdet – der var andet arbejde, der kom til at fylde mere. Stor tak til Ruth for dit engagement – og dejligt at du stadig er aktiv med suffløropgaver, som du løser så fornemt.

Først og fremmest stor tak til bestyrelsen for engagement og godt samarbejde. Det er guld værd i en bestyrelse, at alle tager fat og byder ind på de opgaver, der jo er mange af, for at drive en forening som vores.

2018 har på flere måder været et atypisk år for KAT – det sagde jeg også sidste år, så på det punkter der ikke så meget nyt under solen.

Foreningens dramatisk virke

Året startede med det mest fantastiske repertoiremøde i marts, 2018, hvor det så ud til at blive en kanonsæson for KATs kernevirke, nemlig den dramatiske aktivitet med mange aktive medlemmer  på, bag og foran de ”skrå brædder”.

Sådan skulle det desværre ikke komme til at gå i den virkelige verden. Vi sluttede som I måske husker, sæsonen 2017 – 18 med den velbesøgte og roste forestilling: ”Fandens til Fangstmænd.” af Flemming Jensen, en velbesøgt og meget rost forestilling,

Berammet til denne sæson var:

Anna Sofie Hedvig.

Skuespil af Keld Abel -blev i første omgang udsat til efterår 2018

Instruktion Carl Martin Jensen

Det har ikke siden været muligt at få nogen form for kontakt til Carl Martin, som til vores store fortrydelse, hverken har besvaret telefonopkald, mails eller sms. En kontakt til DATS om en instruktør gav desværre ikke resultat, men jeg håber, at det vil blive muligt i næste sæson.

Revyen:

med Instruktion hos Aleksandra Pfeil blev også i første omgang udsat til efterår 2018, og har siden måttet opgives helt.

Livstræet:

En stor succes blev derimod Allan Søndervangs initiativ med Seniorteater, hvor seniorerne opførte stykket: ” Livstræet” det blev en stor publikumssucces og så stor, at holdet på førstkommende torsdag d.21. feb. og søndag d. 24. feb. opfører Livstræet som reprise.

Børneteatergruppen / Juleforestilling:

I efterårssæsonen ændrede vi vores dramaskole til at blive en børneteatergruppe, Kaldet KATs Børneteatergruppe, og det har vist sig at være en god beslutning.

De 11 børn arbejder i efterårssæsonen med den juleforestilling, der blev det meget flot punktum på sæsonen, dygtigt og engageret hjulpet og instrueret af Iben Hansen og Mona Clayton.

Tak for jeres fantastiske arbejde med børnene, og det blev som vi have håbet en rigtig juleforestilling med nisser og julemand og en stor succes for børnene, igen i denne sæson har vi en aktiv Børneteatergruppe, ned 2 gengangere fra sidste sæson, og nu med Tina Nielsen og Mona Clayton som  voksne frivillige. Stor tak til jer begge. I gør et fantastisk arbejde.

Gæstespil

D 8. februar havde vi gæstespil MAS: Når der går ind i gamle lysthuse, en fin og hyggelig forestilling af Runa Kähler, som desværre kun tiltrak sig opmærksomhed fra 10 personer uden for KATS bestyrelse. Men det blev en hyggelig aften i selskab med MAS`s engagerede bestyrelsesmedlemmer

og skuespillere.

Vi havde planlagt endnu et gæstespil, målrettet det yngre publikum, men det måtte desværre aflyses, da den bærende kraft i forestillingen blev alvorligt syg.

Foreningen

I foreningspolitisk perspektiv og med stor tak for det, der lykkedes og blev så godt, så har det

været en lidt mager sæson, om jeg må udtrykke mig på den måde.

Årsagerne skal nok findes i flere forhold, som jeg ikke skal kloge mig på, men et faktum er det, at der er

få aktive og heldigvis mange, der støtter med medlemskab, men flere aktive er et stort ønske.

KAT har sagt ja tak til at arrangere DATS seniorteaterfestival i 2019. Det bliver datoerne bliver d.

  1. og 29, september – vi håber, at mange vil bakke op om arrangementet som frivillige – det får vi Brug for

Bestyrelsen søgte i august Fioniafonden om støtte til indkøb af printere, så vi selv kan trykke vores

plakater og vores programmer i farver – og til et nyt køleskab – og vi fik bevilget hele beløbet, så

nu kan vi klare os uden trykkeomkostningerne til Produktionsskolen, og vi er fri for det larmende gamle køleskab i foyeren. Vi købte samtidig en PCèr, så vi også har mulighed for at skrive og redigere programmer og plakater i huset. I alt fik vi bevilget kr 14.000,- og beløbet er som sagt blevet brugt efter bevillingens krav.

Vores Mobilpay er virkelig god at have, men den volder også en del problemer med at identificere

en indbetaler på kontoudskrifterne – så vi har været nødt til at skrive til adskillige medlemmer om

at bekræfte, at de har betalt deres kontingent – fordi det som sagt ikke er muligt at se på

kontoudtoget, hvem der har indbetalt. Derfor vil vi ved næste kontingentopkrævning kun oplyse

bank kontonummeret, og henstiller at man bruger dette og ikke Mobilpay.

Men samme henvendelse om problemerne med at se indbetalingerne fik også den positive effekt,

at adskillige blev opmærksomme på deres manglende indbetaling.

Teaterhuset:

I august 2018, havde vi en meget alvorlig vandskade i kælderen. Efter denne er det lykkedes os at

få kommunens støtte til at renovere gulve og vægge i kælderen, så den nu fremstår nymalet, lys

og fin. Tak for en fantastisk arbejdsindsats til hele bestyrelsen (ingen nævnt – ingen glemt) men en særlig tak til jer udenfor bestyrelsen, som var med til det tunge slæb: Ole Hansen for håndværksmæssig bistand samme med Knud Pfeil, til Janne Norman, Niels Åge, Tina Nielsen, Birgit Hansen, Kim Jørstad for jeres slæben af kostumer og andet godt ud i containeren og ind igen, med at pille ned og sætte op og med at male og i det hele taget være med til at få det til at glide.

Vi har været på studiebesøg i MAS og har nu en klar forestilling om, hvordan også vores teatersal

kan renoveres, så det bliver en opgave for den nye bestyrelse at gå videre med at få

udformet et konkret projekt og få søgt midler til at gennemføre dette med råd fra DATS.

Igen i år har Inge Napora være behjælpelig med at få regnskabet på plads. Tak for din store

hjælp til det, Inge. Vi har ændret lidt på regnskabspraksis og lavet et samlet regnskab, der er

lige knap så detaljeret, idet det nu er ” ikke – professionelle”, der laver regnskabet. – herom senere

i fremlæggelsen af regnskabet.

KAT har følgende udvalg:

Husudvalg: bestyrelseskontakt, Momse

PR – udvalg: bestyrelseskontakt, Grethe

Teknisk udvalg: bestyrelseskontakt, Birgitte

Børneteatergruppen: bestyrelseskontakt, Mona

Ad hoc udvalg: Renovering af teatersal mm. Bestyrelseskontakt, Birgitte

Opgaver udenfor bestyrelsen:

Helle Hassing, hjemmeside, stor tak til dig, Helle – og til dig og Karin for kæmpehjælp, da vores

hjemmesiden tilsyneladende blev hacket og gik ned sidst på året, 2018.

Aleksandra Pfeil, Billetter og hjælp med opsætning af Teaterkatten – stor tak for det.

Inge Napora, hjælp med kassererfunktion– stor tak for det.

Lys og lyd: Kaare Lefevre: stor tak for dit engagement.

PR: Willy Steen gør en fantastisk stor indsat med at producere KATs 4 årlige nyhedsbreve og samtidig være kontakt til pressen og være behjælpelig med tryk og opsætning af plakater. Tak for din store indsats for KATs synlighed og for dit engagement og medleven i foreningens liv.

Fremtiden.

Næste forestilling er som sagt en reprise på ”Livstræet”, og herefter bliver det ”Rejsen”, med premiere d. 12. marts. Medlemsaften d. 13. marts 2019, hvor vi får besøg af med Asger Reher. Forestilling iøvrigt d. 14. og 17. marts.

 

Vi har som sagt en stor renovering af teatersalen på bedding og desuden DATS Seniorteaterfestival

  1. 28. – 29. september, 2019

Vi vil gerne skabe både rammer og indhold for en forening og et hus, der appellerer til fornyet

interesse for at se teater, for at være aktiv i teatret eller på anden måde støtte op om et vigtigt og

attraktiv, frivilligt kulturtilbud i vores by og kommune og det kan Seniorteaterfestivalen bl.a.

være med til at sætte fokus på.

Birgitte Vølund

Formand

Luk