“Amatørteater”

Har du lyst til at spille, instruere, sufflere, lave scene, lys, dragter m.v., så mød op på Fjordvangskolen i fælleslokalet onsdag d. 16. januar kl. 19 (medbring evt. kaffe).

 

Med venlig hilsen

 

Jørgen Greve

 

Denne annoncetekst kunne læses i Kjerteminde Avis den 10. januar 1985, og opfordringen blev set. Ikke mindre end 40 mennesker mødte op på den pågældende aften, og pionerånden fornægtede sig ikke. Hurtigt blev der nedsat en arbejdsgruppe, der udarbejdede forslag til vedtægter, og datoen for den stiftende generalforsamling blev sat til 4. februar 1985.

 

Mødedeltagerne enedes hurtigt om at stable en familieforestilling på benene, og 20 mennesker gik denne første aften i gang med at fordele roller til ’Plouft – det lille spøgelse’. De følgende onsdage frem til premieren den 17. april var øvedage.

 

200 mennesker overværede forestillingen i Kerteminde Skoles festsal, og der var en utrolig opbakning fra ’verdenspressen’; Kjerteminde Avis, Fyens Stiftstidende og Radio Fyn.

 

Stiftende generalforsamling

 

På den stiftende generalforsamling fik foreningen navnet Kerteminde Amatør Teater, et sæt vedtægter og sin første bestyrelse, hvor følgende blev valgt: Formand Annelise Bjerge, næstformand Jørgen Greve, sekretær Kirsten Kragh, kasserer Finn Ulf Nielsen, Iben Hansen, Kurt Kristensen og Nicky Bendix.

 

For at holde teatergryden i kog, indtil KAT var klar med sin første forestilling, blev der arrangeret en gæsteforestilling, nemlig ’I Rum Sø’ fra ’Det Lille Teater’ fra Gråsten. Det blev KAT’s første arrangement, og det fandt sted 23. marts 1985 Kerteminde Skoles festsal.

 

Foruden ’Plouft – det lille spøgelse’ lykkedes det at sætte yderligere tre forestillinger op i foreningens første leveår; ’Kære afdøde’ af René Obaldi, ’Svampen’ af Knud Andreasen og ’Tovet’ af Henning Nielsen.

 

Hjemløse katte

 

Fra 1985 til 1992 bestod foreningen af ’hjemløse katte’, der øvede og spillede på Fjordvangskolen, Kerteminde Skole, Højskolen, i Skovpavillonen m.v. Det var – selv for Katte – svært at holde til, men teaterkatte er sejlivede. Derfor var glæden stor og engagementet enormt, da foreningen kunne gå i gang med at indrette sit eget teater i Nørregade i slutningen af 1991. Set i bakspejlet er det helt utroligt, hvad der blev lagt af energi og arbejde med indretningen af huset. Kommunen sørgede for sammenlægning af de to rum, der i dag udgør teatersalen. Resten, herunder nedrivning af mure ude og inde, opsætning af garderobe, maling af alle rum fra kælder, trappe til teatersal, etablering af scenekasser, opsætning af alle tæpper, jernbjælker, kabling og så videre – det sørgede medlemmerne selv for. Det gav en fantastisk følelse af, at dette er ’vores hus’ blandt de mange medlemmer, der lagde et stort stykke arbejde i huset.

 

Tak for huset

 

Den første forestilling på Teaterhusets scene var Holbergs ’Barselsstuen’, der havde premiere 5. februar 1992, syv år efter den stiftende generalforsamling. Den officielle indvielse fandt sted den 2. november 1992. Her blev Ingmar Bergmans ’Kalkmaleri’ vist som en lukket forestilling for Kerteminde Byråd og Fyns Amts Undervisnings- og Kulturudvalg. Dels som tak til kommunen for huset og 30.000 kr. til indretning og materialer, dels som tak for økonomisk støtte fra amtet gennem en årrække.

 

Visionen i 1985 var at få et teater, der regelmæssigt opførte forestillinger, at generere det, som er nogle af amatørteatrets særlige kvaliteter, nemlig at formidle folkelig kultur i ordets bedste betydning, at formidle værdifuldt samvær på tværs af generationer. I dag er KAT en anerkendt kulturformidler i Kerteminde Kommune, og i september 2006 startede en dramaskole. Bedre kan en vision næsten ikke blive til virkelighed!

 

Jørgen Greve

Luk