KAT-facade_2

Industrialisering og ændringerne i samfundet gjorde at der opstod behov for bedre uddannelse til håndværkerlærlinge. Kerteminde Håndværker- og Industriforeningens bestyrelse blev i 1890-erne enige om, at bygge en tekniske skole i Kerteminde. Man opførte en Teknisk Skole i Nørregade, som stod færdig i 1895. Murermester Lars Jacob Sørensen havde byggeriet i hovedentreprise (min oldefar).

Begge etager blev brugt til undervisning, mens der i kælderen var indrettet beboelse. Sidebygningen mod gaden indeholdt vestibule og hovedtrappe og på bagsiden var der kun en etages sidebygning indrettet til bagtrappe. I 1938 blev der indrettet toilet i kælderetagen.

I 1961 flyttede den tekniske skole til Odense og Kerteminde Kommune overtog bygningen. Bygningen blev herefter indrettet til vandrehjem i sommerhalvåret og mødelokaler for foreninger og klubber i vinterhalvåret. Huset ændrede navn til Folkehuset og lokalerne blev brugt til blandt andet gymnastik, musikundervisning og filmvisning.

Da vandrehjemmet blev bygget på Skovvej, forblev Folkehuset i skolebygningen indtil Kerteminde Amatør Teater i 1991 overtog lokalerne. Kerteminde Legestue har senere fået til huse i bygningens stueetage.

Med venlig hilsen

Knud Pfeil